ZJCN Jeugdzorgprofessional BQ

Functieomschrijving

Als Jeugdzorgprofessional geef je o.a. invulling aan de kinderbeschermingsmaatregel die door de rechter is uitgesproken en ben je ook breder inzetbaar voor het bieden van begeleiding aan (pleeg)gezinnen. Samen met ouders/verzorgers stel je een plan van aanpak op om de bedreiging voor de ontwikkeling van het kind op te heffen. Dit doe je door ouders te ondersteunen bij de opvoeding door o.a. huisbezoeken af te leggen en de noodzakelijke hulp en zorg in de thuissituatie te organiseren en coördineren. De veiligheid van het kind dient gemonitord te worden en vraagt zo nodig om actief ingrijpen. Dit doe je door regie te voeren.

Het organiseren en coördineren van pleegzorg indien dat noodzakelijk is voor het veiligstellen van het kind, valt ook onder je verantwoordelijkheden. Het opbouwen en onderhouden van een professioneel netwerk met betrokken deskundigen en zorgaanbieders behoort eveneens tot de werkzaamheden. Het werkgebied is divers en veelzijdig, echter wat zeker van jou wordt verwacht is:

 • Je zorgt voor het uitvoeren van het plan van aanpak door het begeleiden en bieden van hulp aan het gezin;
 • Je maakt gebruik van verschillende behandelings- en begeleidingsmethodieken die op de hulpvraag, probleemsituatie of opgelegde maatregel zijn gericht;
 • Je bemiddelt in die situaties waarbij sprake is van conflicten (tussen jeugdige, cliëntsysteem en/of betrokken partijen);
 • Wanneer sprake is van een gedwongen kader verplicht je indien nodig betrokken ouders en kinderen om het plan van aanpak en gegeven adviezen en aanwijzingen op te volgen;
 • Je verstrekt informatie, geeft voorlichting en advies aan ouders op het gebied van ontwikkeling en opvoeding;
 • Je geeft trainingen die erop gericht zijn sociale en praktische vaardigheden uit te breiden.

De organisatie

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) stelt de veiligheid van het kind centraal. Als een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, heeft ZJCN de taak (zowel dwang of drang) om voor een veilige leefomgeving te zorgen zodat het kind zich kan ontwikkelen in een beschermde omgeving. Het jeugdbeleid in Caribisch Nederland kent twee overheden: de openbare lichamen zijn primair verantwoordelijk voor de preventie en de eerste lijn hulpverlening en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk de tweede en derdelijns jeugdzorg die het volgende inhoudt: meervoudige complexere hulpvraag, pleegzorg en de uitvoering van de gezinsvoogdij.

Jouw competenties 

 • Samenwerken;
 • Klantgerichtheid;
 • Plannen en organiseren;
 • Integriteit/betrouwbaarheid;
 • Analyserend vermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Resultaatgerichtheid.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening;
 • Je hebt ruime ervaring in de jeugdhulpverlening, bij voorkeur als gezinsvoogd of als ambulant hulpverlener;
 • Je hebt een goede beheersing van Papiaments en Nederlands in woord en geschrift;
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, werkmethoden en processen;
 • Je hebt kennis van de (wettelijke) protocollen en richtlijnen voor de uitvoering van maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling en jeugdreclassering;
 • Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders/familie, scholen, externe instanties en dergelijke.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES; 
 • Wij bieden een marktconform salaris, in aanloopschaal 9 en functieschaal 10, van minimaal $2.702,- en maximaal $4.114,- per maand bij een werkweek van 36 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,-- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week; 
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat; 
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur;
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds; 
 • Het Nederlanderschap. 

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland; 
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,-- in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing; 
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan; 
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland. 

 

HBO| Sint Eustatius | 36 uur| vacaturenummer JP&O2023_05_005 | Sluitingsdatum:  31 mei 2023

Reference
VAC-7178
Employer
Rijksdienst Caribisch Nederland
Hours
Employment Type
Salary and benefits
Salary range min USD 2.702 and max USD 4.114 p.m.
Salary
US$2700 to US$4100 pm
Your Career Level
Early Career
Years Experience
Not Specified
Your Education Level
Bachelor's Degree|in Social Science
View Employer
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.