Teamleider TBO-Bureau AG

Het Openbaar Ministerie in het Caribisch gebied (OM) is voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het Bureau van de Advocaat Generaal (Bureau AG) op zoek naar een gezamenlijke teamleider met standplaats Curaçao.

Het OM in het Caribisch gebied bestaat uit het Parket van de Procureur-Generaal en de (lokale) parketten van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken op deze eilanden. Aan het hoofd van het OM staat de procureur-generaal.

TBO en Bureau AG

Het TBO is een opsporingsteam met gelabelde capaciteit dat bestaat uit het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het OM. Twee TBO-officieren van justitie geven, samen met twee parketsecretarissen en een administratief juridisch medewerker, leiding aan complexe opsporingsonderzoeken door het RST naar corruptie en andere vormen van bestuurlijke ondermijning op Sint Maarten en Curaçao. Vanaf 2022 komt daar ook Aruba bij. Het TBO heeft een eigen werkomgeving op Curaçao en verricht zijn taken onder de directe verantwoordelijkheid van de procureur-generaal.

Het bureau AG is o.a. belast met het behandelen van hoger beroepzaken, het waarborgen van de kwaliteit, de registratie alsook het bewaken van de voortgang van alle inkomende en uitgaande (internationale)rechtshulpverzoeken (IRC), met de ontwikkeling van kennis en kwaliteit bij de eerste lijnparketten en het Parket van de Procureur-Generaal. Het bureau AG bestaat uit twee AG’s, vijf secretarissen en drie administratief juridisch medewerkers.

De functie

Als teamleider ben je bereid actief kennis te delen en te werken in een lerende en in ontwikkeling zijnde organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het functioneel en hiërarchisch aansturen van het bureau AG en het TBO-. In de praktijk betekent dit dat je hen stimuleert, ondersteunt, inspireert en uitdaagt. Dit vraagt van de medewerkers eigenaarschap, zelfstandigheid, de bereidheid tot verdere ontwikkeling en het bewustzijn dat tussen de verschillende afdelingen moet worden samengewerkt om het gezamenlijke doel te behalen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de operationele keuzes, de kwaliteit en de voortgang in onderzoeken van het TBO Tot slot behoort het ontwikkelen van een toekomstvisie op het functioneren van het (innovatief en multidisciplinair) TBO en het Bureau AG nadrukkelijk tot je takenpakket.
De grootste uitdaging is om als teamleider van beide teams, juist in de complexe TBO-onderzoeken, zorg te dragen voor een sterke verbinding tussen de officieren en de AG’s Uiteraard maak je deel uit van het management team van OMCarib en draag je verantwoordelijkheid voor het budget, de begroting en de jaarplannen en jaarverslagen.

Is dit iets voor jou?

Je voldoet aan de wettelijke eisen om tot lid van het Openbaar Ministerie te worden benoemd. Je bezit voldoende en voor de functie relevante ervaring in het leidinggeven en het omgaan en samenwerken met (lokale) ketenpartners. Ook heb je inzicht in de OM-organisatie, strategische doelstellingen en beleid. Je hebt ervaring met of (aantoonbare) belangstelling voor de Caribische samenleving en de bestuurlijke context van de (ei)landen, en de diversiteit daarvan.

Voorts heb je ervaring vanuit OM-perspectief in het omgaan met politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen.

Het werken in het Caribisch gebied biedt veel ruimte voor vakmanschap en creativiteit maar vraagt ook begrip voor lokale context, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Andere competenties die van pas komen zijn organisatiesensitiviteit en omgevingsgerichtheid, goed kunnen luisteren, analytisch vermogen, gedrevenheid, strijdvaardigheid, diplomatie, overtuigingskracht, durf, leiderschap, proactiviteit, samenwerkingsgerichtheid, teamspelerschap en stressbestendigheid.

Overige vereisten

  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en bij voorkeur beheers je Papiamentu;
  • Ervaring als officier van justitie en bij voorkeur als Advocaat-Generaal in de ondermijningsomgeving;
  • Ervaring in de (integrale) bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en/of in het aansturen van complexe witwas- en fraudeonderzoeken, bij voorkeur in internationaal verband;
  • In staat en bereid om kennis over te dragen aan collega’s;
  • Beschikt over aanpassing- en inlevingsvermogen en affiniteit met een kleinschalige, multiculturele, internationale werkomgeving.

De kleinschaligheid van de gemeenschappen in het Caribisch gebied brengt met zich mee dat je selectief zult moeten zijn in je sociale contacten. Dit brengt onvermijdelijk beperkingen met zich mee.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij de eigen parketleiding informeren over de sollicitatie, aanstelling geschiedt op basis van een detachering voor de duur van drie (3) jaar.

Sluitingsdatum: 2 augustus 2021

Reference
VAC-5891
Employer
Openbaar Ministerie v. Curaçao, St. Maarten en BES
Hours
Employment Type
Sector
Location
Salary and benefits
Salary and benefits info not provided.
Salary
Salary negotiable
Your Career Level
Early Career
Years Experience
Not Specified
Your Education Level
Academic Degree|in Relevant Field
View Employer
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.