KPCN Medewerker Basispolitiezorg Allround BQ

Functieomschrijving

Als medewerker basispolitiezorg (allround) draag je bij aan de handhaving van de openbare orde en aan de veiligheid en leefbaarheid door het zelfstandig uitvoeren van operationele politietaken en door het participeren in bestaande netwerken (met burgers, bedrijven en instellingen) ten behoeve van de aanpak van veiligheidsproblematiekJe verzorgt daarnaast tijdens de reguliere surveillance het toezicht op vreemdelingen.

De werkzaamheden vinden plaats in teamverband onder operationele leiding van een chef basispolitiezorg en dagelijkse coördinatie van een senior medewerker basispolitiezorg.

Functietaken

 • Je zorgt (mede) voor de afhandeling van meldingen en onderneemt actie onder aansturing van een senior medewerker /de chef basispolitiezorg;
 • Je beoordeelt en meldt de aard en de ernst van incidenten en calamiteiten ter plaatse, treft eerste regulerende en stabiliserende maatregelen en verleent directe hulp;
 • Je houdt toezicht op de naleving van wetten/verordeningen, signaleert en meldt onregelmatigheden en treedt preventief en repressief op;
 • Je neemt deel aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van criminaliteit;
 • Je onderzoekt feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende criminaliteit en deelt informatie over de achtergronden van personen en de omgeving, als basis voor de opvolging en/of vervolging;
 • Je neemt deel aan incidentgerichte opsporing;
 • Je formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering van operationele politietaken.

Organisatie

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de mensen die op één van de eilanden van Caribisch Nederland wonen, werken of als toerist verblijven. De medewerkers zijn waakzaam en dienstbaar, daadkrachtig en professioneel.

Afdeling

De afdeling Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de veiligheid en leefbaarheid in Caribisch Nederland. BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.

Competenties

 • Communicatief
 • Flexibel
 • Proactief
 • Integer
 • Sociaalvaardig
 • Stressbestendig
 • Samenwerken
 • Begeleidend

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van mbo/sbo werk-en denkniveau, gebaseerd op een politiële mbo 4, dan wel een politiële mbo 3 aangevuld met vakgerichte opleidingen en relevante ervaring;
 • Je hebt kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
 • Je hebt kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
 • Je hebt kennis van en bent vaardig in conflictbemiddeling;
 • Je hebt kennis van en ervaring met  noodhulp en incidentmanagement, en bent daar vaardig in;
 • Je hebt kennis en actieve beheersing van het Nederlands, Papiamentu en Engels, en eventueel Spaans;
 • Je voldoet aan de jaarlijkse IBT-eisen conform voorschrift, waar nodig aangevuld met certificeringen t.a.v. specifieke taakaspecten/nevenfuncties.

In deze functie heb je contact met:

 • bij noodhulpsituaties betrokken personen/slachtoffers en getuigen om informatie te verkrijgen, directe hulp te verlenen, nazorg te verlenen en proces-verbaal op te maken;
 • verdachten en getuigen over overtredingen om hen te horen, proces-verbaal op te maken en (zo nodig) verdachten aan te houden;
 • partijen in conflicterende situaties om te bemiddelen in de oplossing ervan;
 • het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Een marktconform salaris in functieschaal 7, van maximaal $2.906,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,-- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling, bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die vanuit het buitenland reageren;

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen          

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,-- in 2023), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

 

MBO | Sint Eustatius | 36 uur | Vacature: P&O2023_05_010| Sluitingsdatum: 31 mei 2023

Reference
VAC-7013
Employer
Korps Politie Caribisch Nederland
Employment Type
Salary and benefits
Salary range max USD $ 2.906 gross p.m.
Salary
US$2900 pm
Your Career Level
Early Career
Years Experience
Not Specified
Your Education Level
Secondary Vocational Education
View Employer
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.