Inspecteur OCJS(Truancy Officer)

De algemene doelstellingen van de Inspectiedienst OCJS zijn:

 • Het op efficiënte en effectieve wijze toezicht (controle en inspectie) houden op de uitvoering van wet- en regelgeving en van het beleid op het gebied van de leerplicht;
 • met externe partijen over het toezicht op de naleving van wetgeving, voorschriften en vergunningen om de overtreding vast te stellen, de resultaten van onderzoek te bespreken, oplossingsvoorstellen af te stemmen en adviezen te geven;

 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit de volgende taken:

 • houdt toezicht op, controleert of keurt personen, dieren, diensten, goederen, producten, bedrijven, processen, gebouwen, kunstwerken e.d. — op naleving van wet- en regelgeving, vergunningen, bepalingen, voorwaarden of voorschriften;
 • voert specifieke opsporingen, keuringen of controles uit en beoordeelt de schadelijke gevolgen van de uitkomsten en adviseert over oplossingen;
 • overlegt met overtreders en adviseert over aanpassing en legalisering;
 • neemt testen en monsters of verricht metingen of verricht onderzoek of inventarisaties;
 • neemt (binnen de bevoegdheden of afspraken) preventieve of repressieve (nood)maatregelen bij àeconstateerde afwijkingen of overtredingen, zonodig met bestuursdwang, bestrijdt de gevolgen van overtredingen en stelt betrokken management of autoriteiten binnen de gegeven tijdslimiet op de hoogte;
 • controleert de naleving; levert een bijdrage aan de ontwikkeling van protocollen, keuringsrichtlijnen, controleprogramma's, aanschrijvings- en sanctioneringsbeleid, werkinstructies en — procedures;
 • maakt dagelijks een rapport en/of proces verbaal op;
 • zet het administratie- en registratiesysteem omtrent uitgevoerde keuringen of specifieke projecten op en houdt dit bij;

 

Functie eisen, kennis en vaardigheden:

 • praktisch theoretische kennis van wet- en regelgeving, voorschriften, vergunningen, bepalingen, voorwaarden;
 • kennis op het vakgebied;
 • kennis van de relevante juridische procedures; inzicht in (bouw)processen, de situatie bij bedrijven en de juridische aspecten daarvan;
 • vaardigheid in het voeren van overleg, het oplossen van knelpunten en het geven van adviezen;
 • vaardigheid in het opsporen van overtredingen en illegale situaties of activiteiten;
 • vaardigheid in het uitvoeren van controles en het opstellen van proces verbaal;
 • vaardigheid in het adviseren en bemiddelen bij klachten Zowel kennis van en ervaring met het Funderend- als het Voortgezet Onderwijssysteem;
 • Kennis van bestuurlijke en organisatorische structuren binnen de overheid;
 • In staat tot het onderhouden en uitbouwen van contacten met diverse stakeholders zoals schoolbesturen, schooldirecties en diverse departementen;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift alsmede adviesvaardigheid.

 

Arbeidsvoorwaarden:

Het salaris horende bij deze functie is afhankelijk van uw opleiding en uw werkervaring en ligt tussen minimaal NAF. 2,819.00 en maximaal NAF 6,070. 

 
U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae digitaal sturen naar het bovengenoemde mailadressen tot en met 3 december 2021.
Reference
VAC-6619
Employer
Ministry of Education, Culture, Youth and Sport
Hours
Employment Type
Salary and benefits
Salary range: min. NAF 2.819 (USD. 1,577) and max. NAF 6.070 (USD. 3,395) gross p.m.
Salary
US$1600 to US$3400 pm
Your Career Level
Early Career
Years Experience
Not Specified
Your Education Level
Not Specified
View Employer
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.