Griffier van de Eilandsraad

Heb je ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een sterk politiek georiënteerde omgeving? Heb je een heldere visie op besturen en het dualisme? Ben je bekend met de relevante wet en regelgeving en het functioneren van lokaal bestuur en volksvertegenwoordiging? Heb je een stevige persoonlijkheid met natuurlijk gezag die zelfstandig, objectief en onafhankelijk kan denken en werken? Ben je van nature dienstverlenend en in staat op een goede manier kritisch feedback te geven. Dan ben jij de griffier waarnaar wij op zoek zijn.

 

De Griffier is een klantgerichte en een betrouwbare partner voor de eilandsraad, fracties en individuele raadsleden. Als griffier bent je verantwoordelijk voor een goede en doelmatige ondersteuning van de eilandsraad bij haar kerntaak. U vormt de verbindende schakel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie vanuit uw onafhankelijke positie. U legt verantwoording af aan de raad en bent tevens de leidinggevende van de griffie. Tevens ben u de coach voor de raadsadviseur en medewerkers van de griffie.

 

Wat ga je doen:

• Je geeft strategisch en proactief advies aan de raad, raadsleden, fracties, individuele raadsleden, raadscommissies en andere commissies, waaronder het presidium en de algemene rekenkamer BES. Dit gebeurt in hun kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol. Je ondersteunt bij de uitvoering van haar taken, faciliterend, inhoudelijk en procesmatig;

• Je ondersteunt de voorzitter, het presidium en de commissie(s) bij de inhoudelijk en procesmatige voorbereiding en een adequaat verloop van de vergaderingen;

• Je draagt zorg voor de totstandkoming van de termijn agenda, bewaakt het nakomen van toezeggingen en bewaakt de afdoening van moties en vragen van de raad;

• Je stimuleert de professionalisering van de raad en de raadsfracties. Je zet raadsleden in hun kracht en bent de smeerolie in de relatie tussen raad, college en ambtelijke organisatie;

• Je bevordert het leren en ontwikkelen van de raad en raadsleden en hebt in die zin een vertrouwensrol naar raadsleden;

• Je bent de verbindende schakel tussen de raad en de inwoners van Sint Eustatius;

• Je adviseert over en ondersteunt de eilandsraad bij bijzondere onderzoeken en activiteiten zoals hoorzittingen, raadsonderzoeken en rekenkameronderzoeken;

• Je adviseert de raad over (nieuwe) vormen van dialoog tussen burgers en burger inspraak;

• Je zorgt voor een goede en transparante besluitvorming in het driehoeksoverleg, in samenwerking met de Regeringscommissaris en de Eilandsecretaris. Je initieert in dit kader strategische, procedurele en inhoudelijk vraagstukken;

• Je ondersteunt de raadsleden in het proces van bestuurlijke vernieuwingen;

• Je onderhoudt interne en externe contacten en vertegenwoordigt de eilandsraad waar nodig in ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten;

• Je ontwikkelt en toetst beleid met betrekking tot het functioneren van de raad en commissies, beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van beleid en doet voorstellen tot verbetering;

• Je bent eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning van de raad en commissies;

• Je coördineert de inzet van de medewerkers en middelen en stuurt de werkzaamheden aan in het kader van de ondersteuning van de eilandsraad en van individuele leden

 

Vereisten:

• HBO/academisch werk- en denkniveau met een afgeronde bestuurlijke/juridisch opleiding bij voorkeur leergang griffie

• Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift.

• Ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk werkveld.

• Omgevingssensitiviteit en inzicht in de bestuurlijke en politieke verhoudingen.

• Stressbestendigheid, integriteit en flexibiliteit.

• Aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke processen en thema’s op lokaal niveau.

• Gekwalificeerde kandidaten met de Nederlandse nationaliteit worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Het is noodzakelijk dat je voldoet aan de bovengenoemde vereisten.

 

Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 13 minimaal $ 4.950,75 tot maximaal $ 6.179.12 bruto, afhankelijk van kennis, ervaring en opleiding.

 

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk voor 29 oktober 2021

Reference
VAC-6279
Employer
Openbaar Lichaam Sint Eustatius
Hours
Employment Type
Sector
Salary and benefits
Salary scale 13 min. USD 4.950,75 - max. USD 6.179.12 gross p.m.
Salary
US$5000 to US$6200 pm
Your Career Level
Early Career
Years Experience
Not Specified
Your Education Level
Bachelor's Degree|in Legal Studies
View Employer
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.