Op basis van artikel 44 van de Staatsregeling vertegenwoordigen de Staten het gehele volk van Sint Maarten. Dit orgaan wordt ook aangeduid met de termen ‘volksvertegenwoordiging’ en ‘parlement’ en bestaat thans uit 15 leden. De Staten hebben twee hoofdtaken: de regering controleren en als medewetgever fungeren. Om deze taken uit te kunnen voeren hebben de Staten c.q. Statenleden verschillende bevoegdheden tot hun beschikking, zoals het recht van amendement, het recht van initiatief, het vragenrecht, het recht van interpellatie, het budgetrecht, het recht van enquête etc. De griffie is de centrale diensteenheid van de Staten en is belast met het bieden van organisatorische, administratieve en juridische ondersteuning aan de Staten bij de uitvoering van hun taken. De griffie is momenteel op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van GRIFFIER

 

Functie inhoud:

 • Leiding geven aan de griffie en eindverantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de griffie;
 • Ondersteunt en adviseert primair de Voorzitter van de Staten maar ook het Presidium over inhoudelijk bijzondere, publiekgevoelige, juridische en/of complexe strategische vraagstukken;
 • Ondersteunt en adviseert de Statenleden over (juridische) vraagstukken;
 • Draagt zorg voor een (meer-)jaarplan, een begroting van de Staten, een jaarverslag, het aanleveren van periodieke verantwoordingen en bewaakt de uitputting van de begroting;
 • Draagt zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de griffie en begeleidt de implementatie van veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);
 • Verdeelt, coördineert en controleert de werkzaamheden, stelt prioriteiten en ziet toe op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht);
 • Bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten ter verhoging van de efficiency en effectiviteit en ter verbetering van de kwaliteit;
 • • Initieert en voert werkoverleg en ondersteunt en coacht medewerkers vakinhoudelijk;
 • • Draagt zorg voor de selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele aangelegenheden;
 • • Volgt actief en analyseert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en beziet de daaruit voortvloeiende consequenties voor de griffie op de middellange termijn;
 • • Stelt richtinggevende meerjaren uitvoeringsplannen, beleidsnota’s, procedures, projectvoorstellen en -plannen en adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwikkeling en de implementatie daarvan;
 • • Zorgt voor de afstemming en implementatie van de beleidsuitvoering door relevante partijen;
 • • Toetst en evalueert de beleidsuitvoering in relatie tot geformuleerde doelstellingen, inclusief de effectiviteit van maatregelen, regelgeving, instrumenten;
 • • Zit omvangrijke en complexe uitvoeringsprojecten voor of neemt er deel aan;

 

Functie-eisen:

 • Een voltooide academische juridische opleiding;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Aantoonbare ervaring in een managementfunctie;
 • Specialistische kennis van het vigerende recht, met name op het bestuurs- en staatsrechtelijk terrein;
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de overheidsorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden en van het functioneren van het bedrijfsleven;
 • Empatisch, sociaal vaardig, stressbestendig;
 • Proactief, oplossingsgericht denken en handelen, kwaliteitsbewust en met visie;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. Kennis van het Spaans strekt tot aanbeveling.

 

Arbeidsvoorwaarden:

Het salaris horende bij deze functie is afhankelijk van uw opleiding en uw ervaring en ligt tussen minimaal NAfl. 10.833 en maximaal NAfl. 14.345 bruto per maand bij een volledige werkweek van 40 uur. De Rechtspositieregeling Griffier (AB 2010, GT no. 13) is van toepassing.

 

Indien woonachtig in het buitenland zullen de overtocht kosten conform vigerend beleid worden vergoed.

 

Sluitingsdatum: vóór 3 april 2020

Reference
VAC-2740
Employer
Parliament of Sint Maarten
Hours
Employment Type
Salary and benefits
Salary range: min. USD 6,063 and max. USD 8,029
Salary
US$6100 to US$8000 Per Month
Your Career Level
Early Career
Years Experience
Minimum of Five (5) years'
Your Education Level
Academic Degree
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

CaribbeanOpus

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.