De Eilandsraad (verder Raad) geeft, door gebruik te maken van haar bevoegdheden, vorm en inhoud aan het beleid van het openbaar lichaam Bonaire. De Griffie ondersteunt de Raad bij de uitvoering van haar taken. De Raad is op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en daadkrachtige griffier.   
 

WAT GA JE DOEN?

 • Je bent het aanspreekpunt en de eerste adviseur van: de eilandsraad, de voorzitter van de raad, het presidium, de raadsfracties, raadcommissies en de individuele raadsleden.
 • Daarbij maak je gebruik van de kennis en de capaciteiten van de ambtelijke organisatie en fungeer je als vraagbaak waar het gaat om vragen over bestuurlijke processen en de afgesproken procedures.
 • Je stimuleert, ondersteunt en faciliteert de professionalisering van de raadsleden en de fracties en adviseert in politieke en bestuurlijke processen en bewaakt de voortgang daarvan.
 • Je bereidt de raadsvergaderingen voor en bewaakt de termijnagenda van de raad.
 • Ook bewaak je het nakomen van zowel toezeggingen als de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en vragen van de raad.
 • Je ondersteunt de raad en de raadsleden bij het gebruik maken van de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben om het raadswerk naar behoren uit te voeren.
 • Dit doe je in goede samenwerking met de medewerkers van de griffie. 

 

WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?

We zijn op zoek naar een enthousiaste, betrouwbare, geëngageerde, breed georiënteerde griffier met gevoel voor politieke verhoudingen. In je doen en laten stel je jezelf  politiek neutraal op. Je bent iemand die verschil brengt in zijn/haar werkzaamheden en in de contacten die hij/zij met veel mensen heeft. Iemand die zowel op strategisch en tactisch niveau een goede gesprekspartner is. Iemand die mensen en processen met elkaar kan verbinden. Iemand die soepel schakelt binnen de driehoek met de gezaghebber en de eilandsecretaris voor een optimale samenwerking. 
 

 • Je beschikt over een academische diploma in een bestuurlijke of juridische richting.
 • Ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complex bestuurlijk,-ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld.
 • Je hebt relevante ervaring in een bestuurlijk/politieke omgeving en bent op de hoogte van de besluitvormingsprocessen.
 • Je hebt gevoel voor en inzicht in politiek/bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving of de bereidheid deze te verwerven.
 • Je hebt inzicht in en begrip voor de Bonairiaanse cultuur en beheerst het Papiaments en Nederlands in woord en geschrift. Je bent vaardig in het ontwikkelen en uitdragen van voorgestelde of gekozen strategische oplossingsrichtingen.
 • Je bent verder communicatief, bestuurlijk sensitief, dienstbaar, verbindend en kan organiseren, overtuigen en samenwerken.
 • Je bent flexibel inzetbaar, zowel overdag als ’s avonds. 

 

De bezoldiging van deze functie is afhankelijk van uw opleiding en werkervaring. Het salaris van de griffier varieert tussen $5.336,- (schaal 14) en $7.380,- (schaal 15) bij 39,5 uur per week.

 

Stuur je sollicitatie vergezeld van een CV uiterlijk 2 maart 2020.

Reference
VAC-2241
Employer
Openbaar Lichaam Bonaire
Hours
Employment Type
Salary and benefits
Scale 14 min. $ 5.336,- and scale 15 max. $ 7.380,-
Salary
US$5300 to US$7400 Per Month
Your Career Level
Mid Career
Years Experience
Required
Your Education Level
Master's Degree
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

CaribbeanOpus

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.