Concerncontroller

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op zoek naar een concerncontroller. Dit is een nieuwe functie binnen het OLB. Op basis van het vastgestelde Control-Beheermodel dient invulling gegeven te worden aan interne beheersing en het zorg dragen voor voldoende checks en balances in de organisatie. De doelen voor de eerst komende jaren zijn gericht op het realiseren van de afspraken uit het Bestuursakkoord en de doelen uit het Bestuursprogramma 2019-2023 “Van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal”.

 

Wat ga je doen?

Als concerncontroller ga je je in eerste instantie toeleggen op ondersteunen van het openbaar lichaam Bonaire (verder OLB) bij het op orde brengen van het financieel beheer en het creëren van condities voor het gestructureerd houden van toezicht op rechtmatigheid en doelmatigheid van de bedrijfsvoering van het OLB op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Vanuit je aandachtsgebied treed je als integrale adviseur op van de directies en het bestuurscollege. Daarbij leg je verbinding tussen de beleidsdoelen en de aanwending van beschikbare financiële middelen. Verder fungeer je als sparringpartner en coach van het bestuurscollege en het management. Je bevordert o.a. vanuit doelmatigheid en rechtmatigheid het zijn van een lerende organisatie en agendeert waar nodig nieuwe ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende governance vraagstukken.

Deze functie wordt binnen de ambtelijke organisatie direct onder de eilandsecretaris gepositioneerd.

 

Wat wij jou bieden

Het salaris bedraagt minimaal $ 4.660,- (aanloopschaal 13) maximaal $ 7.380 (functieschaal 15).

 

Wat zijn de eisen

Om deze functie en bij behorende taken en opdrachten naar behoren uit te kunnen voeren beschik je minimaal over een WO-diploma, bij voorkeur Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde en minstens 7 jaar werkervaring op het gebied van strategische control in een vergelijkbaar complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Je weet daarin vanuit je analytisch vermogen het overzicht te bewaren en beschikt over voldoende tact en politiek/ bestuurlijke sensitiviteit en overtuigingskracht om noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen en weet op inspirerende wijze de functie vorm te geven.

Je bent daarnaast betrouwbaar, innoverend, discreet, omgevingsbewust, organisatiesensitief en kan effectief omgaan met conflicten.

Naast Nederlands beheers je bij voorkeur ook Papiamentu.

 

Wat is ook belangrijk om te weten

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Stuur je sollicitatie vergezeld van een CV uiterlijk 23 mei 2021.

Reference
VAC-4034
Employer
Openbaar Lichaam Bonaire
Hours
Employment Type
Salary and benefits
Salary range min USD 4.660 and max USD 7.380 gross p.m.
Salary
US$4700 to US$7400 pm
Your Career Level
Mid Career
Years Experience
At least Seven (7) years'
Your Education Level
Academic Degree|in Business Economics
View Employer
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.