BZK Projectsecretaris

Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stil gevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede.

Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden  verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen (de zogeheten Landspakketten) door om het weerstandsvermogen te versterken. Een orgaan ondersteunt en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Met de Landen zijn inmiddels akkoorden gesloten met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling (COHO). Tot die tijd zal, onder de directeur Landen van de directie Koninkrijksrelaties, een tijdelijke werkorganisatie de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich nemen. Binnen de tijdelijke werkorganisatie opereren drie programmateams: Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Wij zoeken twee enthousiaste Projectsecretarissen die samen de drie programmateams gaan ondersteunen.

Als projectsecretaris ondersteun en adviseer je de programmamanager en projectadviseurs van de programmateams. Je richt het programmasecretariaat in, organiseert de programmateam-overleggen en overleggen met de themateams, bewaakt de besluitvorming, zorgt voor verslaglegging en bewaakt de nakoming en borging van acties.

 

Jouw taken

 • Je zorgt voor de inrichting van de programma- en projectadministratie van het programmateam en de coördinatie van alle noodzakelijke informatiestromen voor overleggen en besluitvorming.
 • Je draagt bij aan de communicatie rond het programma, zowel in- als extern.
 • Je beheert het programma- en projectarchief, zorgt voor procesafspraken over documentatie en informatievoorziening en monitort de naleving hiervan.
 • Je organiseert de verschillende overleggen en bijeenkomsten en regelt de faciliteiten of voorzieningen die nodig zijn. Je stelt de agenda op, maakt notulen en zorgt voor het informeren van alle relevante partijen.
 • Je stelt voorstellen en (beslis)notities op.
 • Je zorgt voor het bewaken en najagen van de tijdige afhandeling en voortgang van besluiten, acties en tussenproducten.
 • Je coördineert periodieke voortgangs- en verantwoordingsrapportages en de totstandkoming van de voortgangs- en verantwoordingsrapportage op Landsniveau ten behoeve van de programmamanager en (externe) stakeholders.

 

Functie eisen

 • Je hebt minimaal een mbo-4 diploma.
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring als projectsecretaris voor een (programma)directeur op bestuursniveau.
 • Je hebt minimaal drie jaar overheidservaring.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in complexe projecten en programma’s.
 • Je hebt een klantgerichte, flexibele en open instelling en bent organisatiesensitief.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en de voortgang van processen bewaken.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris min € 2.605 – max. €3.521 bruto
 • Dienst­verband tijdelijk
 • Contract­duur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 • Aantal uren per week 36

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. De directie Koninkrijksrelaties is verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

 

MBO-4 |Den Haag| KR 2020 15 |Sluitingsdatum 20 januari 2021

Reference
VAC-4759
Employer
Rijksdienst Caribisch Nederland
Hours
Employment Type
Location
Salary and benefits
Salary range min USD 2.605 and max USD 3.521 p.m.
Salary
US$2600 to US$3500 pm
Your Career Level
Early Career
Years Experience
Minimum of Four (4) years'
Your Education Level
Vocational Education
View Employer
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.