BCN Ontvanger

Functieomschrijving

Als ontvanger houd je je niet alleen bezig met de inning en (dwang)invordering van verschuldigde belastingbedragen, maar werk je tevens aan vele - weliswaar invorderingsgerelateerde - fiscaaltechnische onderwerpen.  Het innings- en (dwang)invorderingsproces van de Belastingdienst CN, heeft namelijk heel veel raakvlakken met de diverse andere werkprocessen van de Belastingdienst CN.

Als ontvanger heb je zicht op de relaties tussen de diverse processen van de Belastingdienst alsmede kennis van de organisatie en de relaties met de diverse stakeholders.  Je zorgt dat je inhoudelijke kennis met betrekking tot de wetgeving op het gebied van invordering van belasting op peil is en blijft. Maar ook je kennis op andere relevante rechtsgebieden zoals het BW BES, het faillissementsrecht en rechtsvordering is je op het juiste niveau.

Deze functie is kaderstellend, grensverkennend en vernieuwend van aard.  Namens de Belastingdienst CN voer je in voorkomende gevallen onderhandelingen met uiteenlopende organisaties, belangenverenigingen, maar vooral ook met belastingschuldigen en diens vertegenwoordigers.  

 

Functietaken

 • Je behandelt zelfstandig  complexe innings- en invorderingsaangelegenheden met een hoog afbreukrisico voor de Belastingdienst, bedrijven en burgers;  
 • Je treedt op als adviseur en begeleider ten aanzien van de aanpak van ingewikkelde innings- en invorderingsproblemen;
 • Je ontwikkelt (innovatieve) instrumenten, methoden, technieken en systemen op het deskundigheidsgebied van inning en invordering;  
 • Je initieert en adviseert over innings- en invorderingsprocessen. Voorts voer je overleg met diverse partijen en onderhandelt in situaties welke vanuit proces technisch opzicht, inhoudelijk en complex van aard zijn;
 • Je fungeert als projectleider voor de implementatie van nieuwe innings- en invorderingsprocessen;  
 • Je beslist over complexe invorderingsmaatregelen, past deze toe en hebt inzicht in de diverse aspecten bij de aansprakelijkstellingen waarover een standpunt moet worden ingenomen dan wel waarop beleid moet worden ontwikkeld;  
 • Je beoordeelt nieuwe invorderings- en inningsprocessen;
 • Je vertaalt complexe materie in concrete stuurgegevens voor directie en MT-leden;  
 • Je geeft voorlichting aan externe organisaties (bedrijven) en burgers over fiscaaltechnische aangelegenheden; 
 • Je informeert  proactief directie en MT-leden aangaande knelpunten;
 • Je evalueert je eigen werkwijze, leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan directie,  MT-leden en medewerkers.

 

Organisatie

Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is verantwoordelijk voor belastingheffing, -toezicht en -inning van de rijksbelastingen en de uitvoering van de Belasting-, Douane en Accijnswetgeving binnen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op alle drie de eilanden zijn kantoren gevestigd. B/CN is onderdeel van de Nederlandse Belastingdienst/Douane. B/CN heeft inmiddels een breed pallet aan (online) dienstverlening operationeel en is toonaangevend op het ICT gebied voor de overheid in de regio.

 

Functie-eisen

 • Afgeronde WO opleiding, bij voorkeur richting Fiscaal/Civiel recht;  
 • 3 tot 5  jaar relevante werkervaring in het vakgebied;  
 • Specialistische kennis van (Dwang)invorderings- en Inningsprocessen voor de Belastingdienst;  
 • Deskundig en zeer ervaren met projectleiding en onderzoek;  
 • Conceptueel inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van de fiscale wetgeving;  
 • Beïnvloedend vermogen om resultaat te realiseren;  
 • een rechtsstatelijke instelling een vereiste;
 • Bijeenkomsten leiden met interne en externe partijen.  

 

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit;  
 • Analytisch vermogen;  
 • Overtuigingskracht;  
 • Resultaatsgerichtheid;  
 • Omgevingsbewust;  
 • Plannen en Organiseren.

 

Wat wij bieden

 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 11 en functieschaal 12, van minimaal $ 3.429,- en maximaal $ 5.056, - per maand bij een 5 daagse werkweek van 39,5 uur (inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging);
 • Vakantiegelduitkering (8,33% van de bezoldiging);
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;
 • 184 vakantie-uren bij een 39,5-urige werkweek;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling, o.b.v. BES-wetgeving, goed functioneren en een positieve beoordeling;
 • Een verhuisregeling, indien je vanuit het buitenland reageert.

 

Aanstellingseisen

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en onderdeel van de selectieprocedure.
 • Het Nederlanderschap is een vereiste.
 • Een assessment, kan onderdeel van de procedure uitmaken.

 

WO | Bonaire | 39,5 uur | Vacaturenummer P&O2021_07_003 | Sluitingsdatum: 4 augustus 2021

Reference
VAC-5484
Employer
Rijksdienst Caribisch Nederland
Hours
Employment Type
Salary and benefits
Salary range min USD 3.429 and max USD 5.056 p.m.
Salary
US$3400 to US$5000 pm
Your Career Level
Early Career
Years Experience
Three (3) – Five (5) years’
Your Education Level
Academic Degree|in Tax Law
View Employer
Apply
Log In and Apply
Upload your CV/Resume
Additional Personal Details
Other details about you

Terms of Use/Notifications

Do you agree to our Terms of Use & Privacy Statement?

Receive updates & notifications from Caribbean Opus

Apply

Currency

The 10 islands have different currencies. We will be using USD as the general currency on the website.