Find your job

Social - Civil Services Top 5 Jobs

  1. Security Guard
  2. Beleidsmedewerker
  3. Unitcoördinator
  4. Senior Policy Officer
  5. Adviseur / Consulest - A

All jobs in Social - Civil Services

Adviseur / Consulest - A

Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is een dynamische Ministerie waarbij vemieuwing en de klant centraal staan. Indies u mensgericht bent en bruist van motivatie en energie, dan bent u de geschikte persoon waamaar we op zoek zijn binnen de Sector Societe Ontwikkeling. Bij het Ministerie van SOAW, Sector Societe Ontwikkeling vaceert de volgende functie: Adviseur / Consulest - A (schaal 8) 5 fte

Interested? Get the details here how to apply.

Geïnteresseerd 

Kandidaten die voldoen aan bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om uiterlijk 24 april 2019 te reageren.

De sollicitatie met daarbij benorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma's dient u te richten aan de

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

t.a.v. mevrouw Migdonia Cornelia

per adres Prinsenstraat 86

of via e-mail migdonia.cornelia@gobiernu.cw

Een assessment er/of referentie onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie procedure. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen uiterlijk de 3de week na sluitingsdatum plaatsvinden.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met mevrouw Glenda Aniceta Afdelinghoofd Bedrijfsvoering, via telefoonnummer 434-0301.

Functie-inhoud:

Leveren van (advies)producten en/of het inbrengen van inhoudelijke deskundigheid in relatie tot ten klantvraag en/of behoefte o.a. door:

• Beantwoorden van klantvragen en oplossen van vraagstellingen;

• In dat kader uitvoeren van intakes, doen van onderzoek, stellen van diagnoses, opstellen van adviezen/actie-/trajectplannen en/of toezien op/begeleiden van/realiseren van de uitvoering/afhandeling;

• Fungeren als aanspreekpunt intern (voor management en medewerkers) en extem bij uitvoeringsvraagstukken op het aandachtsgebied;

• Adviseren over operationele consequenties van gevalgde ontwikkelingen op het aandachtsgebied en wet- en regelgeving en het doen van voorstellen over te nemen maatregelen;

• Realiseren van klantrelaties en een advies-/klantrelatienetwerk en het zorgdragen voor een doelmatige communicatie en informatievoorziening binnen het eigen netwerk.


Functie-eisen:

• Voltooide voor de functie relevante HBO opleiding;

• Actuele kennis van het aandachtsgebied;

• Adviserende/consulterende vaardigheden en technieken.

Quick overview

Interested? Get the details here how to apply.

Geïnteresseerd 

Kandidaten die voldoen aan bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om uiterlijk 24 april 2019 te reageren.

De sollicitatie met daarbij benorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma's dient u te richten aan de

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

t.a.v. mevrouw Migdonia Cornelia

per adres Prinsenstraat 86

of via e-mail migdonia.cornelia@gobiernu.cw

Een assessment er/of referentie onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie procedure. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen uiterlijk de 3de week na sluitingsdatum plaatsvinden.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met mevrouw Glenda Aniceta Afdelinghoofd Bedrijfsvoering, via telefoonnummer 434-0301.

Login

Not yet registered? It only takes a minute.

Not yet convinced? Look at the advantages of registering

Register

Already have an account? Login.

Recover your password