Find your job

Legal Top 5 Jobs

  1. Gerechtssecretaris - Fiscaal Jurist
  2. Senior Beleidsmedewerker (Verdragsjurist)
  3. Legal Services Policy Officer Sr.

All jobs in Legal

Senior Beleidsmedewerker (Verdragsjurist)

 De Afdeling Buitenlandse Betrekkingen valt onder het Ministerie van Algemene Zaken en is op zoek naar een: Senior Beleidsmedewerker (Verdragsjurist)

Interested? Get the details here how to apply.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met mevrouw Khalilah Peters, Afdelingshoofd Buitenlandse Betrekkingen via de mail: khalilah.peters@sintmaartengov.org. woonachtig in het buitenland zullen de overtochtkosten conform vigerend beleid worden vergoed.

Uw gemotiveerde sollicitatiebrief en CV kunt u vóór 9 mei 2019 naar careers@sintmaartengov.

Organisatie:

De Afdeling Buitenlandse Betrekkingen is de spil in de communicatie tussen de regering van Sint Maarten, de regeringen van andere landen en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en tussen de regering van Sint Maarten en internationale organisaties. De Afdeling Buitenlandse Betrekkingen coördineert het buitenlands beleid van Sint Maarten en voert dit uit. Daarnaast opereert De Afdeling Buitenlandse Betrekkingen in samenwerking met ambassades en consulaten-generaal van het Koninkrijk, met name in de regio, en vertegenwoordigers van andere landen in het Koninkrijk.

Functie eisen:

De Verdragsjurist verzorgt de procedures rond alle verdragen waar Sint Maarten bij betrokken is. Je stelt beleidsplannen op met andere ministeries, bereidt werkzaamheden voor en bewaakt de voortgang van de beleidsuitvoering. Tevens waarborg je de kwaliteit en fungeer je als aanspreekpunt. Je draagt zorg voor adviezen aan de regering en andere ministeries bij complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken en aanverwante aandachtsgebieden en beleidsterreinen. Tevens worden stukken voorbereid voor de Ministerraad en de Rijksministerraad.

Verdragszaken worden afgestemd met de andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Procedures aangaande verdragen hebben betrekking op onderhandelingen, gelding voor Sint Maarten, ondertekening, goedkeuring en bekrachtiging. Daartoe onderhoudt je nauw contact met de ministeries van Sint Maarten, het ministerie van Buitenlandse Zaken in NL, DBB Aruba, DBB Curaçao, Nederlandse ambassades, en met ambassades van andere landen.

De ideale medewerker heeft aantoonbare belangstelling voor, en ervaring met, verdragen en wetgeving. Je bent in staat om nauwkeurig en tegelijkertijd snel te werken, bent in staat tot een goede coördinatie en overziet daarbij alle actiepunten.

Kennis en vaardigheden:

• Universitaire opleiding in de richting van internationaal recht, met zeer goede kennis van het Nederlandse staatsrecht, en of het Nederlands recht;

• Affiniteit met wetgeving, zowel materieel als procedureel;

• Zeer goede beheersing van het Nederlands en Engels, behoorlijke beheersing van de Franse taal;

• Ervaring met het verlenen van advies, standpunt verduidelijking ten aanzien van beleidsmatige of juridische knelpunten en het komen tot afstemming bij de beleidsontwikkeling;

• Vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van adviezen en voorstellen en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden;

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband opereren, en hebt goede contactuele competenties;

• Je volgt en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange en middellange termijn en beziet de gevolgen daarvan voor het beleidsterrein.

Informatie:

Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal NAf. 4.779,00 - maximaal NAf 9.218,00 bruto per maand bij een volledige werkweek. 

Quick overview

Interested? Get the details here how to apply.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met mevrouw Khalilah Peters, Afdelingshoofd Buitenlandse Betrekkingen via de mail: khalilah.peters@sintmaartengov.org. woonachtig in het buitenland zullen de overtochtkosten conform vigerend beleid worden vergoed.

Uw gemotiveerde sollicitatiebrief en CV kunt u vóór 9 mei 2019 naar careers@sintmaartengov.

Login

Not yet registered? It only takes a minute.

Not yet convinced? Look at the advantages of registering

Register

Already have an account? Login.

Recover your password