Find your job

Health Top 5 Jobs

 1. Uroloog
 2. Ultrasonographer I
 3. Sr. District Health Visitor
 4. District Health Visitor
 5. Oogarts

All jobs in Health

1ste Geneeskundige / Psychiater

GGz Curaçao komt voor Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr.D.R.Capriles graag in contact met een kandidaat voor de functie van 1ste geneeskundige / psychiater in verband met bestuurlijke wijzigingen.

Interested? Get the details here how to apply.

Informatie en solliciteren
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. W. Oostburg, Raad van Bestuur
tel.nr: +5999- 7374700 of email: whoostburg@ggz.cw


Schriftelijke sollicitatie uiterlijk 1 april 2019 richten aan: Stichting APZ Dr. D.R. Capriles, Mohikanenweg 8
t.a.v. Saskia van der Meer, MBA , Human Resource Manager
E-mail: info@ggz.cw Postbus 3074 Curaçao

Algemeen
De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) is als moederstichting verantwoordelijk voor het waarborgen van de samenhang in zorgaanbod van een aantal zorginstellingen die actief zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. GGz Curaçao bestuurt en geeft ondersteuning aan de Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles "Klínika Capriles", Stichting Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie "Yudaboyu en Fundashon Sonrisa. Deze stichtingen bieden hun diensten aan de samenleving van Curaçao en beschikken gezamenlijk over ruim 275 medewerkers. De GGz Curaçao maakt deel uit van de Federatie van Zorgstellingen Curaçao en onderhoudt samenwerkingsrelaties met instellingen op de BES eilanden en Nederland op het gebied van GGZ, onderwijs en onderzoek.


De functie
Als besturingsmodel hanteert de GGz Curaçao het binnen de Federatie van Zorginstellingen Curaçao breed geaccepteerde governancemodel. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor- en belast met het besturen van de zorgorganisatie, de ondersteunende diensten en het kwaliteitsmanagement. Onder de Raad van Bestuur valt de eerste geneeskundige/psychiater die belast is met taken voortkomend uit de Landsverordening Verpleging Psychiatrische patiënten die zijn opgedragen aan de bestuurder.
De eerste geneeskundige heeft taken en verantwoordelijkheden op de volgende gebieden:

 • Is formeel belast met opname, verblijf en ontslag van patiënten.
 • Houdt op basis van een gemandateerde bevoegdheid toezicht op de correcte toepassing van de wettelijke kaders die opname, behandeling en ontslag betreffen en op de kwaliteitskaders van zorg en behandeling.
 • Is belast met het zorgdragen voor de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied en heeft een gemandateerde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geboden psychiatrische zorg binnen Klinika Capriles, geeft collegiale aansturing en houdt overleg met de psychiaters/artsen en draagt zorg voor de interne afstemming en ontwikkeling van psychiatrische behandeling en zorg door de behandelstaf.
 • Onderhoudt contact met externe instanties zoals de Inspecties, Hof van Justitie en samenwerkingspartners.


Het profiel
Klinika Capriles zoekt een ervaren psychiater die als eerste geneeskundige de verantwoordelijkheid kan dragen voor de uitvoering en de kwaliteit van psychiatrische behandeling binnen het gehele ziekenhuis. De eerste geneeskundige is een teamplayer maar kan ook vanuit de bijzondere verantwoordelijkheid en bevoegdheden daadkrachtig en onafhankelijk handelen. Is de samenwerkingspartner van de Raad van Bestuur waar het de zorg en behandeling betreft. De eerste geneeskundige is een toegankelijke persoonlijkheid met zowel een visionaire als ook een dienende houding. Daar waar nodig geeft de eerste geneeskundige richting en draagt zorg voor constructieve samenwerkingsrelaties binnen de zorg en ook daarbuiten met andere stakeholders.

De functie-eisen
De eerste geneeskundige is een arts met een erkende specialisatie psychiatrie. Ruime ervaring in de gezondheidszorg in het bijzonder in de psychiatrie. Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot opname en ontslag van psychiatrische patiënten. Kennis van kwaliteitskaders voor de gezondheidzorg en geestelijke gezondheidszorg en kwaliteitsbeleid. Kennis van de verschillende uitvoerende taken van Klinika Capriles en de overige onder de GGz Curaçao vallende stichtingen. Kennis van managementtechnieken en strategische beleidsvorming.
De eerste geneeskundige beschikt over gevoel voor en kennis van de lokale taal en cultuur.


Arbeidsvoorwaarden

Inschaling conform de vigerende salarisstructuur en daarbij passende secundaire arbeidsvoorwaarden die worden vastgesteld in een individuele arbeidsovereenkomst voor een periode van drie (3) jaar met de mogelijkheid tot een vast dienstverband. Verder maken een medische keuring, bewijs van goed gedrag en een assessment deel uit van de selectie.

Quick overview

 • Health
 • Curacao, Willemstad
 • Stichtig GGz Curacao
 • Voltijd
 • Vast
 • Universitaire opleiding
 • Gevraagd
 • Starter carrière
 • Psychiatrie
 • Geneeskunde, tandheelkunde en farmacie
 • Direct door werkgever

Interested? Get the details here how to apply.

Informatie en solliciteren
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. W. Oostburg, Raad van Bestuur
tel.nr: +5999- 7374700 of email: whoostburg@ggz.cw


Schriftelijke sollicitatie uiterlijk 1 april 2019 richten aan: Stichting APZ Dr. D.R. Capriles, Mohikanenweg 8
t.a.v. Saskia van der Meer, MBA , Human Resource Manager
E-mail: info@ggz.cw Postbus 3074 Curaçao

Login

Not yet registered? It only takes a minute.

Not yet convinced? Look at the advantages of registering

Register

Already have an account? Login.

Recover your password