Find your job

Social - Civil Services Top 5 Jobs

 1. Security Guard
 2. Beleidsmedewerker
 3. Senior Policy Officer
 4. Adviseur / Consulest - A
 5. Elementaire Militaire Vorming

All jobs in Social - Civil Services

Elementaire Militaire Vorming (EMV)

Kies voor een Ioopbaan bij de Curacaose militairen (CURMIL), voor stabiliteit en zekerheid. Ben je gedisciplineerd, betrouwbaar en wil je onderdeel uitmaken van een uniek team? Grijp dan je kans.

Interested? Get the details here how to apply.

HOE KUNT U SOLLICITTEREN:

Kandidaten die voldoen aan de eisen dienen het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en in te dienen samen met kopieën van diploma's en certificaten van behaalde opleidingen en cursussen op onderstaand e-mailadres.

Aanmeldingsformulieren kunnen uiterlijk 10 mei 2019 worden ingeleverd.

WIJZE VAN INDIENEN AANMELDINGSFORMULIER:

Het aanmeldingsformulier kan gedownload worden op de website: www.czmcarib.com en digitaal naar het emailadres: werving.Curmil@mindef.nl verstuurd worden.

Reageer voor 10 mei 2019, voor de Elementaire Militaire Vorming (EMV).

DIT GA JE DOEN:

Als CURMIL voer je op land en op zee militaire beveiligingstaken uit. Je doet dit individueel of in een groep en soms onder zware omstandigheden. Je hoofdtaken zijn het uitvoeren van militaire operaties en oefeningen, het verlenen van bijstand en noodhulp, het bewaken en beveiligen van militaire kazernes en het uitvoeren van ceremoniele taken op Curacao.


JOUW PROFIEL:

• Je bent man tussen 18 en 24 jaar;

• je bent als inwoner ingeschreven bij het Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister van Curacao;

• je hebt de Nederlandse nationaliteit;

• je hebt een VSBO diploma;

• je hebt goede fysieke en mentale conditie en kunt zwemmen, dit wordt middels een medische-, psychologische-, mentale-, fysieke- en een zwemtest bepaald;

• je beheerst de Nederlandse en Papiamentse taal, hierop wordt je mondeling en schriftelijk getoetst;

• je bent integer, van onbesproken gedrag en beschikt over goede sociale vaardigheden;

• je bent stressbestendig, hebt zelfbeheersing en doorzettingsvermogen;


SELECTIE

Een pré selectie vindt plaats door een sollicitatiecommissie. Een politieel- en antecedentenonderzoek vormen tevens onderdeel uit van de selectieprocedure, een verklaring van geen bezwaar is hiervoor vereist. Een keuringscommisssie benoemd door de overheid bepaald de geschiktheid van de kandidaten voor deelname aan de EMV.


RECHTSPOSITIE

De dienstplichtverordening, de bezoldigingsverordening dienstplichtigen en andere vigerende verordeningen geldend voor ambtenaren zijn bepalend voor de rechtspositie van de CURMIL. Na het succesvol afronden van de militaire vorming, wordt een overeenkomst voor 4 jaar verleend, die op grond van goed functioneren verlengd kan worden tot de maximale leeftijd van 30 jaar.


Kandidaten die examen doen per mei 2019 en verder voldoen aan de overige genoemde eisen worden tevens uitgenodigd om middels het formulier te solliciteren. Een kopie van het diploma kan separaat na juni 2019 worden ingeleverd bij onze afdeling Human Resources Management.


INFORMATIE

De basis militire vorming vindt op Curacao en Aruba plaats en bestaat uit de volgende onderdelen; de eerste militaire vorming van 3,5 maanden, de gevechtsopleiding van 3,5 maanden en de bewaking en beveiliging opleiding van 3 maanden.
De totale duur van de opleiding inclusief verlof is 11 maanden. De opleiding gaat per 30 september 2019 van start. Voor meer informatie bezoek ons website: www.czmcarib.com of Facebook-pagina Defensie Caribisch Gebied.


Quick overview

 • Social - Civil Services
 • Curacao, Willemstad
 • Curacaose militairen
 • Voltijd
 • Vast
 • Niet gevraagd
 • Starter carrière
 • In relevante richting
 • Politie, gevangenis, leger & aanverwant werk
 • Direct door werkgever

Interested? Get the details here how to apply.

HOE KUNT U SOLLICITTEREN:

Kandidaten die voldoen aan de eisen dienen het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en in te dienen samen met kopieën van diploma's en certificaten van behaalde opleidingen en cursussen op onderstaand e-mailadres.

Aanmeldingsformulieren kunnen uiterlijk 10 mei 2019 worden ingeleverd.

WIJZE VAN INDIENEN AANMELDINGSFORMULIER:

Het aanmeldingsformulier kan gedownload worden op de website: www.czmcarib.com en digitaal naar het emailadres: werving.Curmil@mindef.nl verstuurd worden.

Reageer voor 10 mei 2019, voor de Elementaire Militaire Vorming (EMV).

Login

Not yet registered? It only takes a minute.

Not yet convinced? Look at the advantages of registering

Register

Already have an account? Login.

Recover your password